Diffúziós és SP3 számítások pontosságának vizsgálata VVER reaktorproblémákon

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Accuracy analysis of diffusion and SP3 calculations on VVER reactor problems
Típus: 
MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Félév: 
2020/21/2.
Témavezető: 
Név: 
Dr. Kis Dániel Péter
Email cím: 
kis@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
BME Nukleáris Technikai Intézet
Beosztás: 
egyetemi docens
Konzulens: 
Név: 
Babcsány Boglárka
Email cím: 
boglarka.babcsany@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
BME Nukleáris Technikai Intézet
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs
Hallgató: 
Név: 
Maróti János Endre
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
Elvárások: 

angol nyelvtudás, önálló munkavégzés, reaktorfizikai és reaktorfizikai számítási ismeretek

Leírás: 

A BME Nukleáris Technikai Intézetén (NTI) belül 2014 szeptembere óta fejlesztés alatt áll egy, a szögfüggő fluxus gömbfüggvények szerinti kifejtésén alapuló egyszerűsített, ún. SPN transzportközelítést alkalmazó reaktorfizikai kód, mely transzportközelítés előnye az iparban és a kutatás-fejlesztésben legelterjedtebben használt diffúziós közelítéshez képest, hogy egynél nagyobb N esetében a szórás és a fluxus szögfüggésének anizotrópiáját is képes a lineárisan anizotropnál magasabb rendű közelítésben figyelembe venni, ezáltal pontosabb transzportmegoldást eredményezni. A fejlesztés eredményeként mára előállt a diffúziós és SP3 időfüggő és stacioner számítások végrehajtására is képes végeselem-módszeren alapuló SPNDYN reaktorfizikai kód, melynek felhasználásával lehetőségünk van az SP3 közelítésben rejlő diffúziós módszerhez képesti transzportkorrekciós potenciál vizsgálatára.

A hallgató feladata, hogy megismerkedjen először a VVER típusú reaktorok reaktorfizikai modellezésének gyakorlatával, majd az SPNDYN kód alkalmazásával. Ezt követően egy átfogó irodalomkutatás segítségével olyan VVER reaktorokra vonatkozó benchmarkfeladatot/feladatokat kell választania, melyeken keresztül az SPNDYN kód diffúziós és SP3 számítási képességeit alkalmasan tanulmányozni lehet. A feladat magában foglalja – amennyiben arra szükség van – a számításokhoz szükséges kevéscsoport csoportállandók generálását, illetve referencia transzporteredmények kiszámítását is egy erre alkalmas, a hallgató által megfelelő megfontolások alapján választott reaktorfizikai kód segítségével. A hallgatónak a kiválasztott problémán/problémákon keresztül elemeznie kell a diffúziós és SP3 számítási eredmények referenciaeredményekhez képesti pontosságát, továbbá a számítások hatékonysága tekintetében (pl. számítási időigény) összehasonlító elemzést kell végeznie. Tekintettel az SPNDYN kód képességeire, a hallgatónak lehetősége nyílik arra is, hogy a figyelembe vett szórási anizotrópia rendjének függvényében is elemezze eredményeit.

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva