Kari tanács tagjai 2020. szeptember 16-tól

Időszak: 
2020.09.16
Elnök: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
Titkár: 
Adamis Viktória, a Kar Dékáni Hivatalának vezetője
Tagok nevei: 
Dr. Zaránd Gergely, Fizikai Intézet igazgatója
Dr. Halbritter András, Fizika Tanszék tanszékvezetője
Dr. Koppa Pál, Atomfizika Tanszék tanszékvezetője
Dr. Szunyogh László, Elméleti Fizika Tanszék tanszékvezetője
Dr. Varga Imre, választott oktató-kutató tag, Elméleti Fizika Tanszék
Dr. Barócsi Attila, választott tag, Atomfizika Tanszék
Dr. Takács Gábor, választott oktató-kutató tag, Fizika Tanszék
Horváth Eszter, választott nem oktató-kutató tag, Atomfizika Tanszék
Dr. G Horváth Ákos, Matematika Intézet igazgatója
Dr. Nagy Katalin, választott oktató-kutató tag, Differenciálegyenletek Tanszék
Dr. Simon Károly, Sztochasztika Tanszék tanszékvezetője
Dr. Szirmai Jenő, Geometria Tanszék tanszékvezető helyettese
Dr. Pitrik József, állandó meghatalmazott, Analízis Tanszék
Dr. Nagy Gábor Péter, Algebra Tanszék tanszékvezetője
Dr. Kovács Edith, Differenciálegyenletek Tanszék tanszékvezetője
Papp Ágnes, választott nem oktató-kutató tag, Matematika Intézet
Dr. Czifrus Szabolcs, Nukleáris Technikai Intézet igazgatója
Babcsány Boglárka, Atomenergetika Tanszék
Dr. Szieberth Máté, állandó meghatalmazott, Nukleáris Technika Tanszék
Dr. Pokol Gergő, választott oktató-kutató tag, Nukleáris Technika Tanszék
Lőrincz János, választott nem oktató-kutató tag, Nukleáris Technikai Intézet
Dr. Babarczy Anna, Kognitív Tudományi Tanszék tanszékvezetője
Dr. Zimmer Márta, választott oktató-kutató tag, Kognitív Tudományi Tanszék
Vida Mária, választott nem oktató-kutató tag, Dékáni Hivatal
Dr. Udvardi László, reprezentatív szakszervezet képviselője, Elméleti Fizika Tanszék
Dr. Papp Zsolt, Közalkalmazotti Tanács képviselője
Andorfi István, Fizika BSc hallgató, TTK HK
Asztalos András, Matematika BSc hallgató, TTK HK
Dáni Eszter, Matematika BSc hallgató, TTK HK
Gerner Alexandra, elnök, Matematika BSc hallgató, TTK HK
Lestyan Bence, alelnök, TTK HK, EHK
Magyar Boglárka, Matematika BSc hallgató, TTK HK
Nagy Nikoletta Éva, Matematika BSc hallgató TTK HK
Oroszki Norbert Mihály, Fizika BSc hallgató, TTK HK
Schmidt Beáta, Kognitív MSc hallgató, TTK HK
Varga Doroti Napsugár, Matematika BSc hallgató, TTK HK
Grabarits András József, Fizikus doktorandusz hallgató, DÖK
Állandó meghívottak: 
Dr. Józsa János, a BME rektora – tanácskozási joggal
Kotán Attila, a BME kancellárja – tanácskozási joggal
Dr. Károlyi György, a Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese – tanácskozási joggal
Dr. Prok István, a Kar oktatási dékánhelyettese – tanácskozási joggal
Dr. Varga Imre, a Kar gazdasági dékánhelyettese – tanácskozási joggal
Adamis Viktória, a Kar Dékáni Hivatalának vezetője – tanácskozási joggal
Dr. Bojtár Imre, a BME Építőmérnöki Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Friedl Katalin, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Csernák Gábor, a BME Gépészmérnöki Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Orlovits Zsanett, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Kállay Mihály, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Béda Péter, a BME Közlekedésmérnöki Karának küldötte – tanácskozási joggal
Dr. Várkonyi Péter, a BME Építészmérnöki Karának küldötte – tanácskozási joggal