Kari Informatikai Bizottság

Elnök:
Dr. Török János, FI
Tagok:
  • Gergi Miklós, MI
  • Mészáros Balázs, NTI
  • Érdi Gábor, DH
  • Müller Csaba, KTT
Állandó meghívottak:

Dr. Aszódi Attila dékán úr javaslatára a Kar létrehoz egy Informatikai Bizottságot a Természettudományi Kar informatikai ügyeinek egységes kezelése érdekében. Az Informatikai Bizottságba a Dékáni Hivatal, a Fizikai Intézet, a Matematika Intézet, a Kognitív Tudományi Tanszék és a Nukleáris Technikai Intézet 1-1 fő informatikust delegál.

Az Informatikai Bizottság célja: informatikai ügyekben egységes kari álláspont kialakítása, a kari vezetés informatikát érintő döntéseinek szakszerű támogatása. A Kari Tanács a javaslatot elfogadta, a Bizottság létrehozását támogatja a fenti összetételben.