Kari Tanács 2021. október 13.

Az ülésre jelenléti formában a Rektori Tanácsteremben kerül sor. (Hangfelvétel technikai okok miatt nem készült.)

Napirendi pontok: 
1. A Kari SZMSZ függelékének módosítása (kitüntetések és adományozási rendjük)
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila dékán
2. A Matematika Intézet igazgatójának megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
3. Az Atomenergetika Tanszék tanszékvezetőjének beszámolója
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, tanszékvezető
4. Az Atomenergetika Tanszék tanszékvezetőjének megbízása
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
5. Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
Előadó: 
Dr. G. Horváth Ákos, igazgató, MI
6. Rektori Dicséret adományozása
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
7. Dékáni Dicséret adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán