A Grad-Safranov egyenlet analitikus megoldásai

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Analytical solutions of the Grad-Shafranov equation
Típus: 
MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Félév: 
2021/22/2.
Témavezető: 
Név: 
Dr. Veres Gábor
Email cím: 
veres.gabor@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Nukleáris Technikai Intézet
Beosztás: 
egyetemi docens
Elvárások: 

A vektoranalízis, vektoralgebra rutinszerű használata. Plusz Matlab és vagy Python.

Leírás: 

A Grad-Safranov egyenlet egy elliptikus, parciális differenciálegyenlet, mely axiálszimmetrikus mágnesezett plazmák egyensúlyi konfigurációit írja le. Bemeneti adatként a plazmanyomás és a poloidális síkban folyó áramok eloszlását kell megadni, és általános esetben csak numerikus módszerekkel lehetséges eljutni az egyenlet megoldásáig. Speciális esetekben azonban léteznek analitikus megoldások. Ilyenek például a Szolovjov-megoldás, és általánosításai, ahol a bemenő eloszlások a poloidális mágneses fluxus hatványfüggvényeivel adhatók meg.

A hallgató feladata lesz megfelelő koordináta-transzformációt követően a poloidális fluxus poloidális szög szerinti Fourier sorfejtése, a plazmanyomás és a poloidális áramok megadása ennek a sorfejtett fluxusnak a segítségével, majd a Grad-Safranov egyenlet megoldása. Az analitikus megoldhatóság érdekében szükség lehet rendező paraméter definiálására és a kiszámítandó mennyiségek ezen paraméter szerinti rendezésére.

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva