AdS/CFT megfelelés vizsgálata modern algebrai módszerekkel

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Investigations of the AdS/CFT correspondence with modern algebraic methods
Típus: 
MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Félév: 
2021/22/2.
Témavezető: 
Név: 
Lévay Péter Pál
Email cím: 
pplevay@gmail.com
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Elméleti Fizika Tanszék
Beosztás: 
Tudományos főmunkatárs
Hallgató: 
Név: 
Boldis Bercel
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
Elvárások: 

Érdeklődés a kvantumelmélet matematikai fizikai vonatkozásai iránt.

A modern matematikai módszerek  (csoportelmélet, differenciálgeometria) ismerete.

A kvantummechanika és elméleti mechanika módszereiben való jártasság.

Leírás: 

Az AdS/CFT megfelelés szerint egy bulk-nak nevezett téridőtartomány határán értelmezett (gravitációt nem tartalmazó) konform térelméletek és a bulk  (gravitációt is magába foglaló) bizonyos kvantumelméletei között nemtriviális matematikai kapcsolat áll fenn. A kapcsolat  igen érdekes aspektusa az, hogy a határon definiált részrendszerek kvantumos összefonódottságába a bulkra vonatkozó geometriai információ van kódolva. Egy korábbi Bsc szakdolgozat munkásságának eredményeképp kiderült, hogy egyes határ kvantumállapotok esetén a kódolás speciális algebrai struktúrák (klaszter algebrák) útján történik. A kódolt bulk geometriák eddigi klaszter algebrás példái: a tiszta AdS3 téridő, illetve a klasszikus forgás mentes makroszkópikus BTZ fekete lyuk statikus geometriája. Az Msc dolgozat célja az algebrai kódolás további lehetséges általánosításainak vizsgálata. Különös tekintettel forgó nem statikus, több határral rendelkező általánosabb geometriákra.

 

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva