Hallgatói Fegyelmi Testület

Elnök:
a dékán által delegált
Tagok:
  • az érintett hallgató képzése szerint illetékes intézet-ből/tanszékről a dékán által delegált 1 fő oktató-kutató, 1 hallga-tó, 1 fő a dékán által kijelölt egyetemi polgár
Állandó meghívottak:
  • a BME jogtanácsosa

Konkrét bizottságonként 3 fő (az érintett hallgató képzése szerint illetékes intézetből/tanszékről 1 fő, 1 hallgató, 1 fő a dékán által kijelölt egyetemi polgár). Tanácskozási jogú tag az Egyetem jogtanácsosa.