Kari Tanács 2022. február 16.

Az ülés a járványhelyzetre tekintettel Microsoft Teams video konferencia keretében zajlik.

Az ülés videofelvétele

 

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. Tájékoztatás a BME GEP-ről
Előadó: 
Dr. Schenk Borbála, EU pályázati szakértő
3. Beszámoló a Nukleáris Technikai Intézet igazgatóhelyettesi és a Nukleáris Technika Tanszék tanszékvezetői tevékenységéről
Előterjesztő: 
Dr. Szieberth Máté, igazgatóhelyettes, tanszékvezető
4. A Matematikus Szakbizottság összetételének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
5. A Matematika BSc szak tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
6. A Fizika BSc és a Fizikus MSc szakok tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Szunyogh László, elnök, Fizikus SzB
7. Neumann János professzori cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán