Kari Tanács 2022. március 16.

Az ülés Microsoft Teams video konferencia keretében zajlik.

Az ülés videofelvétele

 

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. A Nukleáris Technikai Intézet igazgatóhelyettesének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, igazgató, NTI
3. Az Operációkutatás szakirányú továbbképzési szak tárgyfelelóseinek megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
4. Az Operációkutatás szakirányú továbbképzési szak szakfelelősének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
5. Egyebek