Kari Tanács 2022. április 13.

Az ülés Microsoft Teams video konferencia keretében zajlik.

Az ülés videofelvétele

 

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. A Nukleáris Technika Tanszék tanszékvezetőjének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, igazgató, NTI
3. A Kari TDK Bizottság összetételének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Virosztek Attila, elnök, TTD Bizottság
4. A TDK Bizottság ügyrendjének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Virosztek Attila, elnök, TDK Bizottság
5. Eötvös József-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
6. Apáczai Csere János-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
7. Trefort Ágoston-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
8. Kármán Tódor-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
9. Szent-Györgyi Albert-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
10. Miniszteri Elismerő Oklevél adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, igazgató, NTI
11. Az Alkalmazott matematikus MSc szak Operációkutatás specializációja felelősének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
12. Tájékoztató a Szakmai Napról
Előadó: 
Nagy Ynna, elnök, HK
13. Egyebek