Kari Tanács 2023. március 8.

Az ülésre jelenléti formában a Rektori Tanácsteremben került sor.
Az ülés hangfelvétele.

 

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. A Nukleáris Technikai Intézet igazgatójának megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
3. Az Atomfizika Tanszék tanszékvezetőjének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Zaránd Gergely, igazgató, FI