Kari Tanács 2023. május 3.

Az ülésre jelenléti formában a Rektori Tanácsteremben került sor.
Az ülés hangfelvétele.

 

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. A Matematika Intézet két tanszékének átnevezése
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
3. Az Algebra Tanszék és az Analízis Tanszék beolvadása az átnevezett tanszékekbe
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
4. Kari SZMSZ módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
5. Egyebek