Kari Tanács 2023. június 14.

Az ülésre jelenléti formában a Rektori Tanácsteremben került sor.
Az ülés hangfelvétele.

 

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. A Kar 2023. évi költségvetése
Előterjesztő: 
Esztergályos-Vaczó Júlia, dékánhelyettes
3. Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
Előterjesztő: 
tanszékvezetők
4. A Fizikai Intézet igazgatójának beszámolója
Előterjesztő: 
Dr. Zaránd Gergely, igazgató, FI
5. A Fizikai Intézet igazgató-helyettesének beszámolója
Előterjesztő: 
Dr. Halbritter András, igazgató-helyettes, FI
6. A Fizikai Intézet igazgatójának megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
7. A Fizikai Intézet igazgató-helyettesének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
8. A Matematika Intézet gazdasági igazgatóhelyettesének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
9. Egyetemi tanári és egyetemi docensi álláshelyek létesítése
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
10. A Kar Kiváló Hallgatója cím adományozása
Előterjesztő: 
Kránitz Bence, elnök, HK
11. A Kar Kiváló Oktatója cím adományozása
Előterjesztő: 
Kránitz Bence, elnök, HK
12. Publikációs Ösztöndíj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Simon Ferenc, dékánhelyettes
13. Záróvizsga Bizottságok össztétele
Előterjesztő: 
szakbizottságok elnökei
14. Orvosi fizika mesterképzési szak létesítése és indítása
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, igazgató, NTI
15. A Kar által alapítandó tudáshasznosító vállalkozás
Előterjesztő: 
Dr. Koppa Pál, tanszékvezető
16. Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt kitüntetések adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
17. Széchenyi-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
19. Egyebek