Kari Tanács 2023. szeptember 20.

Az ülésre jelenléti formában a Rektori Tanácsteremben került sor.
Az ülés hangfelvétele.

 

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. Az Analízis és Operációkutatás Tanszék tanszékvezetőjének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
3. Az Analízis és Operációkutatás Tanszék tanszékvezető-helyettesének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
4. Az Algebra és Geometria Tanszék tanszékvezető-helyettesének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós igazgató, MI
5. Az Egyetem Etikai Bizottsága TTK-s tagjának megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
6. Kari bizottságok összetételének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
7. Orvosi Fizika MSc szak indítása
Előterjesztő: 
Dr. Szieberth Máté, igazgatóhelyettes, NTI
8. A Miniszter Elismerő Oklevelének adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
9. A Kari Tanács 2023/24 tanévi ütemterve
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
10. Tájékoztató a 2023. évi általános felvételi eljárás kari eredményeiről
Előterjesztő: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
11. Tájékoztató a matematika nulladik zh eredményeiről
Előterjesztő: 
Dr. Nagy Katalin, igazgatóhelyettes, MI
12. Egyebek