Kari Tanács 2024. február 14.

Az ülésre jelenléti formában a Rektori Tanácsteremben kerül sor délután 14 órától.
Az ülés hangfelvétele.

 

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az EELISA szervezet működéséről
2. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
3. Docensi állashely betöltése az Analízis és Operációkutatás Tanszéken
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
4. Egyetemi docensi álláshely létesítése a Kognitív Tudományi Tanszéken
Előterjesztő: 
Dr. Babarczy Anna, tanszékvezető
5. József Nádor Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
6. Stoczek József Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
7. A TTK HÖK SZMSZ-ének módosítása
Előterjesztő: 
Kránitz Bence, elnök, HK
8. A Kar képzéseinek önköltségi díjai
Előterjesztő: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
9. Egyebek