Kari Tanács 2024. május 15.

Az ülésre a Rektori Tanácsteremben kerül sor 14 órától.

Az ülés hangfelvétele.

 

Napirendi pontok: 
1. Dékáni tájékoztató
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. Az Algebra és Geometria Tanszék tanszékvezető-helyettesének kinevezése
Előterjesztő: 
Dr. G. Horváth Ákos, tanszékvezető
3. Kossuth-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
4. Széchenyi-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
5. Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt kitüntetések adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
6. Oktatói Szolgálati Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
7. Címzetes egyetemi tanári és Címzetes egyetemi docensi címek adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
8. Rektori dicséret és Dékáni dicséret adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
9. A Kar Kiváló Oktatója kitüntetés adományozása
Előterjesztő: 
Dénes Gergő, elnök, HK
10. Julesz Béla, Kőnig Gyula és Zemplén Győző Kari Ifjúsági Kutatási díjak adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Simon Ferenc, dékánhelyettes
11. A Fizikai Intézet oktatási igazgatóhelyettesének beszámolója
Előadó: 
Dr. Fehér Titusz, igazgató-helyettes, FI
12. A Fizika Tanszék tanszékvezetőjének beszámolója
Előadó: 
Dr. Halbritter András, tanszékvezető
13. A Matematika BSc képzés tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
14. A Matematika BSc angol nyelvű képzés tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
15. A Matematikus MSc képzés tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
16. A Matematikus MSc angol nyelvű képzés tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
18. Az Alkalmazott matematikus MSc kézés angol nyelvű specializációi tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
19. Adattudomány specializáció létesítése és indítása a magyar nyelvű Alkalmazott matematikus MSc képzésen
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
20. Az angol nyelvű Alkalmazott matematikus MSc képzés Pénzügy-matematika specializációjának indítása duális képzésként
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
21. A záróvizsga bizottságok elnökeinek és tagjainak kijelölése.
Előterjesztő: 
Dr. Babarczy Anna, Dr. Horváth Miklós, Dr. Zaránd Gergely, igazgatók
22. A Matematikus Szakbizottság ügyrendjének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, elnök