BMETE11AX14

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nobel-díjas fizika a mindennapi életünkben
A tárgy angol címe: 
Nobel Prize Physics in Everyday Application
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Papp Zsolt
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.05.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.07.08.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Klasszikus fizikai alapismeretek (mechanika, hőtan, elektromosságtan)
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy (brazil hallgatóknak tervezve)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az informatikától az egészségügyi diagnosztikáig számos helyen találkozhatunk a műszaki fejlesztések eredményeként megjelenő érdekes, néha furcsa, de ma már nélkülözhetetlen eszközökkel. Ezen eszközök fejlesztését sokszor az tette lehetővé, hogy az izgalmas, érdekes és előremutató
tudományos kutatások eredményei elérhetőek voltak a technikai innováció számára. Jó példa erre a hordozható számítógép (noteb ook) melynek számos fontos alkotóeleme Nobel-díjas ötleten alapul, mint például az integrált áramkör (2000), a folyadékkristályos kijelző (1991), a CCD kamera (2009), a merevlemez mágneses (GMR) érzékelője (2007), a DVD meghajtó félvezető lézere (2000), és még számos, a korábbi kvantummechanikai
és szilárdtestfizikai kutatások eredményét felhasználó alkatrész. A kurzus célja bemutatni a mindennapi alkalmazások széles körét, amelyek fiz ikai
Nobel-díjas ötleteken alapuknak, miközben a fizikai hátteret, annak kísérleti és elméleti alapjait is szemléletesen ismertetjü k. A tananyag elsajátításához elegendő a középiskolai fizikatudás. A következő témák alkotják az előadássorozat vázlatát: régebbi Nobel -díjas eredmények alkalmazásai (drótnélküli adatátvitel, rádió, röntgensugárzás, radioaktivitás, stb.); "hétköznapi optika" (lézerek, CCD, optikai szál, folyadékkristályos kijelző, holográfia); kvantumfizika az atommodelltől a kvantumkommunikációig; nagy pontosságú mérések (Einstein relativitáselméletének alkalmazása GPS rendszerekben, atomórák, interferometria); nukleáris technológia (atomerőmű, orvosi alkalmazások, régészeti kormeghatározás); modern fizika az orvosi diagnosztika szolgálatában (MRI, CT, PET); félvezetők az első tranzisztor tól a mobiltelefonig;
a nanotechnológia alapvető eszközei (pásztázó alagútmikroszkóp, elektronsugár-litográfia, stb.); spintronika az elektron spinjének felfedezésétől a modern adatrögzítő eszközökig; szupravezetés (szupravezető MRI mágnesek és lebegő vonatok); szén alapú elektronika a grafén felfedezésétől jövőbe mutató alkalmazásokig.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
+ 1 pótvizsga
Konzultációs lehetőségek: 
egyedi egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Servay: physics for scientists and engineers
előadások fóliái elektronikus formában
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Papp Zsolt
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Halbritter András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: