BMETE159303

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Interaction of light and matter: Optical Properties of Solids
A tárgy angol címe: 
Interaction of light and matter: Optical Properties of Solids
A tárgy rövid címe: 
IntLMOptPropSol
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE152036
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Szil.Fiz. II
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Kugler Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.08.10.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.09.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kvantummechanika, szilárdtestfizika, statisztikus fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
4., 5. éves valamint PhD (mérnőkfizikus) hallgatók számára szabadon választható tantárgy.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

The lecture gives an overview on the concepts of optical spectroscopy under weak excitation and presents corresponding experi mental examples. Classical dispersion theory of optical excitation: resonance and relaxation processes, metals and insulators. Quantum mechanical descriptions:
Perturbation theory from atoms to solids: Fermi’s Golden Rule. Collective excitation: harmonic oscillators and the concept of excitons. Local field corrections, the polarization field and dipolar interaction. The concept of polaritons, coupled states of light and matter. Non-local response and spatial dispersion, optical anisotropy and directional dispersion.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
pótvizsga
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Born-Wolf, Principles of optics (Oxford University Press)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
28
Összesen: 
84
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Prof. G. Weiser
Beosztás: 
professzor
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Philipps Univ. Marburg (D)
A tanszékvezető neve: 
Kertész János
A tantárgy adatlapja PDF-ben: