BMETE15AF31

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Modern matematikai módszerek a fizikában
A tárgy angol címe: 
Modern Mathematical Methods in Physics
2
2
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF36
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzámMódFiz2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lévay Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Differenciál- és integrálszámítás, komplex függvénytan alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés Fizikus specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elmélet:
Disztribúciók fogalma, D tér konvergencia. Reguláris, szinguláris disztribúciók. Műveletek disztribúciókkal. D' -térbeli konvergencia, disztribúciók és függvények szorzata. Disztribúciók deriváltja, integrálja. Disztribúciók paraméter szerinti deriváltja és integrálja. Disztribúciók regularizálása, Dirac-delta előállítása. Disztribúciók konvolúciója, a konvolúció tulajdonságai. Többváltozós disztribúciók értelmezése.
Disztribúciók Fourier transzformáltja. A Fourier transzformáció tulajdonságai, eltolt, derivált disztribúció Fourier transzformáltja.
Konvolúció fourier transzformáltja. Kezdetiérték probléma megoldása Fourier-transzformációval. Lineáris differenciálegyenletek Green függvénye, Titchmarsh-tétel, diszperziós összefüggések. Parciális differenciálegyenletek elemi megoldása, Green függvénye.
A matematikai fizika nevezetes parciális differenciálegyenleteinek Green függvényei
(Poisson egy., Schrödinger egy., Hullámegyenlet stb.), alkalmazások.

A kapcsolódó gyakorlat célja az, hogy a hallgatóság az előadáson hallottakat konkrét, részletes példákon keresztül elsajátíts a.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az órák elején kiszárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz előírásai szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint a egyeztetés alapján.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A kurzushoz segédanyagot biztosítunk elektronikus formában.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lévay Péter
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: