BMETE47D128

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Alvás-ébrenlét állapotok elektrofiziológiai elemzésének módszertana
A tárgy angol címe: 
Methodological Aspects of the Electrophysiological Analysis of Sleep-Waking Stat
A tárgy rövid címe: 
AlvásÉbrenlétÁllapotok
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Bódizs Róbert
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.08.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.08.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kognitív idegtudomány
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus célja kétrétű: egyrészt az emberi alvás-ébrenlét állapotokra jellemző alapvető elektrofiziológiai jelenségek illetve azok funkcionális jelentőségeinek ismertetése, másrészt pedig az elektrofiziológiai módszerek, technikák, elemzési eljárások gyakorlati szempontú bemutatása, a hallgatóknak a mindennapi kutatási gyakorlatba való bevezetése. A kurzus az alábbi témákat érinti:
1. Az elektrofiziológia élettani alapjai.
2. Az ébrenlét elektrofiziológiája.
3. A NREM alvás elektrofiziológiája.
4. A REM alvás elektrofiziológiája.
5. Alternatív módszerek és a mobil-EEG technológia vívmányai: video-EEG, portábilis és wireless rendszerek, száraz EEG, full-band EEG.
6. Invazív módszerek és eljárások a humán elektrofiziológiában.
7. Az idősorok frekvencia-elemzése – I: Fourier-elemzés, cosinor-elemzés.
8. Az idősorok frekvencia-elemzése – II: wavelet-elemzés.
9. Az idősorok szinkronizáció-elemzése – I: korreláció, keresztkorreláció, keresztspektrális elemzés, koherencia, imaginárius koherencia, (súlyozott) fáziskapcsoltsági index, funkcionális és effektív konnektivitás.
10. Az idősorok szinkronizáció-elemzése – II: funckionális hálózatok elemzés.
11. Statisztikai szempontok az elektrofiziológiában: a többszörös tesztelés kontrolljától a LASSO regresszióig.
12. Interocepció a szívritmus-kiváltotta potenciál (HEP, heartbeat evoked potential) tükrében: elméleti háttér és gyakorlati vonatkozások.
13. Kiváltott válaszok (Szalárdy Orsolya).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A kurzus tematikájában szereplő cikkek feldolgozása, az egyik témához kapcsolódóan további kutatások kritikus bemutatása.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó fogadóóráján, és e-mailben
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Rampil IJ. A primer for EEG signal processing in anesthesia. Anesthesiology 1998 Oct;89(4):980-1002.
Cox R, Fell J. Analyzing human sleep EEG: A methodological primer with code inplementation. Sleep Medicine Reviews, 2020
Achermann P. EEG analysis applied to sleep. Epileptologie 2009;26:28-33.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
48
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bódizs Róbert
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet
Név: 
Dr. Szalárdy Orsolya
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet
Név: 
Dr. Ujma Péter
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna