Kognitív és evolúciós pszichológia

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kognitív és evolúciós pszichológia
A tárgy angol címe: 
Cognitive and evolutionary psychology
2
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.08.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
a) A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kognitív pszichológia legfontosabb fogalmaival, mo-delljeivel, elméleteivel, kurrens eredményeivel. A kurzus által tárgyalt témák kiterjednek a következőkre: A kognitív pszichológia története, Alvás,
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Pszichológia MA kognitív pszichológia specializációjának kötelező tárgya az 2. félévben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
 • A kognitív pszichológia története,
 • Alvás, ébrenlét és egyéb tudatállapotok,
 • Az emberi és állati kogníció összehasonlítása,
 • Agyi képalkotás,
 • Az emlékezet,
 • Motiváció,
 • Idegennyelv-elsajátítás,
 • Szociális kogníció,
 • Autizmus Spektrum Zavar,
 • A kogníció változásai az életkorral
 • A kognitív pszichológia evolúciós aspektusai
 • Neuromítoszok.

History of cognitive psychology; Sleep, wakefulness and other states of consciousness; Comparison of human and animal cognition; Brain imaging; Memory; Motivation; Foreign language acquisition; Social cognition; Autism Spectrum Disorder; Changes in cognition with age; Evolutionary aspects of cognitive psychology; Neuromyths.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A vizsgajegy megszerezhető úgy is, ha az egyes előadások során kiadott miniZH-kat teljesíti a hallgató. A tanulási eredmények értékelése a vizsgán, valamint egyéni vagy kiscsoportosan végzett projekt feladatok alapján történik.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga; Vizsga: A tanulók elméleti tudásának megszerzéséről a félév során egy alkalommal vizsgaidőszakban.
Pótlási lehetőségek: 
1) A TVSZ-nek megfelelő szabályozást vesszük alapul. 2) Az írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban javítható.
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
David Groome & Michael Eysenc, An Introduction to Applied Cognitive Psychology. 2016.
Francis Durso et al., Handbook of Applied Cognition. 2nd Edition, 2007.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
62
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Babarczy Anna
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna