BMETE47MN44

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Társas megismerés
A tárgy angol címe: 
Social Cognition
A tárgy rövid címe: 
TársasMegismerés
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
Bevezetés a kognitív tudományba (BMETE47MN24)
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Bevezetés a kognitív tudományba (BMETE47MN24)
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kéri Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.08.28.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2021.03.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető neurobiológiai és kognitív pszichológiai előismeretek a pszichológia alapképzésről.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia specializáció kötelezően választható tárgya a 3. félévben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Mások viselkedésének értelmezése csecsemőkorban: szándékok, célok, ágencia és korai tudatelméleti képességek. 2. A kulturális tanulás alapjai: osztenzív jegyek, referenciális kommunikáció és utánzás. 3. A társas világ értelmezésének gyökerei: együttműködés, versengés, segítségnyújtás és a "morális csecsemő". 4. Intencionalitás és cselekvés, szociális szignálok feldolgozása; Haggard modellje az intencionális cselekvésekre, „whether-what-when” döntésekre. Az efferens kópia. 5. Az intencionális, belsőleg generált és reflexív-ingervezérelt cselekvések neuronális alapjai. 6. Hipoaktivitás, alienáció, befolyásoltatás és hallucináció. Pre-SMA és az alien hand szindróma. 7. A társas jelfeldolgozás. A somatosensoros cortex/insula és a testi szelf reprezentációja. A medialis PFC és a „default mode network”: introspektív kogníció, mentalizáció, mentális „időutazás”. Antikorrelatív hálózat a végrehajtó rendszerrel. 8. Az anterior PFC evolúciója, von Economo neuronok, kanonikus sejtek, tükörsejtek, „mirror network”. 9. Magasabb szintű személyészlelés: mentalizáció, attribúció, korai dedukció, szelf-monitorozás. Az empátia neuronális alapjai. 10. A szelf neuronális reprezentációja (Damasio és Frith): proto-, core- és autobiografikus szelf. Az agytörzsi magrendszerek, a colliculus, a somatomotoros cortex és a cingulum szerepe. A szelf, mint a motoros cselekvések időbeli felépítése és rekonstrukciója. 11. Csoportfolyamatok alapjai: versengés, kulturális szinkronizáció, kooperáció, forráselosztás, opportunizmus, gyanakvás, heurisztikák dominanciája, csoportfeltöredeződés. 12. A Nash-ekvilibrium neuronális vonatkozásai; ultimátum-játszma, diktátor-játszma, bizalomjátszma fogolydilemma. 13. A morális döntések és érzelmek biológiája. Hiperscanning, agyi korrelációk együttműködés alatt, az oxytocin szerepe a bizalomban és kötődésben. 14. A kooperáció és a becsapás evolúciós ciklusa, a kultúra és evolúciója, vallás, politikai, machiavellizmus.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 db esszé egyénileg kiválasztott témából (min. 3000 szó, 20 eredeti hivatkozás)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelő szabályozást vesszük alapul.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kurrens folyóiratcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kéri Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Lukács Ágnes
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna