BMETE80MF09

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szakmai gyakorlat NT
A tárgy angol címe: 
Summer Practica NT
A tárgy rövid címe: 
SzakmaiGyakNT
0
0
9
a
Kredit: 
1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus mesterképzés (MSc) kötelező tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A 3 hetes nyári szakmai gyakorlat alatt a nukleáris technikával, ill. a diplomamunka témájával kapcsolatos üzemlátogatást, ill. önálló kutatómunkát kell végezni.

A szakmai gyakorlatról írásbeli beszámolót kell készíteni, amelyet a szakmai gyakorlat(oka)t vezető oktatóval láttamoztatni é s véleményeztetni kell.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a szakmai gyakorlat vezetőjének ajánlása alapján történő aláírás
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
a szakmai gyakorlatok vezetőivel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kutatási témától függő szakirodalom
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
126
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
126
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sükösd Csaba
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: