BMETE80MF80

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Orvosi fizika laboratórium
A tárgy angol címe: 
Medical Physics Laboratory
A tárgy rövid címe: 
OrvosiFizLabor
0
0
6
f
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.04.29.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Orvosi fizika szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bevezető a méréstechnikába
Pozitron emissziós mérés, két foton detektor koincidencia kapcsolása
SPECT kollimátor vizsgálata Szomatoinfra laboratórium Filmdozimetria
TLD sugárvédelmi mérés Komputer tomográfia Tomográfiás számítógépes labor
Röntgen felezőréteg vastagság mérés
Transzmissziós röntgen
Mérés Nucline Th-22 gammakamera-fejjel Sugárterápiás besugárzástervezés-teleterápia Sugárterápia besugárzástervezés-brachyterápia PTW szemi-flexibilis ionizációs kamra kalibrálása

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Minden mérés "eredményes" elvégzése. Bővebben az "OrvosiFizika laboratórium tárgy- gyal kapcsolatos követelmények"-ben.
Konzultációs lehetőségek: 
A gyakorlatvezetőkkel megbeszélt időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Az NTI által kiadott segédanyag.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
32
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
8
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
48
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: