BMETE80MFAE

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Ütközéses transzport mágnesezett plazmákban
A tárgy angol címe: 
Collisional Transport in Magnetized Plasmas
A tárgy rövid címe: 
ÜtközésesTranszport
1
2
0
f
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MFA5
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Bevezetés a fúziós plazmafizikába
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE15MF29
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Bevezetés az elméleti plazmafizikába
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pokol Gergő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.06.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
plazmafizikai alapismeretek, elméleti fizikai alapismeretek, vektoranalízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Nukleáris Technika specilizáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy a Per Helander, Dieter J. Sigmar: Collisional transport in magnetized plasmas című könyv első 11 fejezetére épül. A bevezető fejezet után a könyv a fizika alaptörvényeiből kiindulva építi fel a mágnesezett forró plazmák ütközéses klasszikus és neoklasszikus transzportelméletét. A tárgy a könyv fejezeteinek megvitatása mellett a témához kötődő feladatok megoldását is célul tűzte ki . Mindez nagyban elősegíti, hogy a tárgyat hallgatók ne csak a tokamakokban előforduló neoklasszikus jelenségek értelmezéséig jussanak el, de önállóan használni is tudják a plazmák kinetikus leírására kifejlesztett matematikai-fizikai módszereket. A fejezetcímek jól összefoglalják a tematikát:
- Kinetic and fluid descriptions of a plasma,
- The collision operator,
- Plasma fluid equations,
- Transport in a cylindrical plasma,
- Particle motion,
- Toroidal plasmas,
- Transport in toroidal plasmas,
- Transport in the Pfirsch-Schlüter regime,
- Transport in the plateau regime,
- Transport in the banana regime.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Kijelölt írásos anyag elsajátítása, minden alkalommal szóbeli beszámoló, házi feladatok
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Per Helander, Dieter J. Sigmar: Collisional transport in magnetized plasmas
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
34
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
74
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pokol Gergő
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs