BMETE90MX52

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Sztochasztikus rendszerek matematikája
A tárgy angol címe: 
Mathematics of Stochastic Systems
2
0
1
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Orlovits Zsanett
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.11.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.12.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valószínűségszámítás, Statisztika, Lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar, Mechatronika MSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Valószínűségszámítási és statisztikai alapfogalmak és eszközök ismétlése. Diszkrét idejű sztochasztikus folyamat fogalma.
Stacionárius folyamatok, spektrálelmélet, ergodicitás. ARMA folyamatok és előrejelzésük. Lineáris szűrők, kauzális szűrők. Wiener-szűrő.
Markov tulajdonság. Véges állapotterű Markov láncok, véletlen bolyongások. Átmenet-valószínűségek, átmenet mátrix. Homogenitás, irreducibilitás, aperiodicitás, állapotok osztályozása. Véges állapotterű Markov láncok stabilitása.
Megszámlálható állapotterű Markov láncok és stabilitásuk.
Folytonos idejű Markov láncok. Rátamátrix, példák. Homogén Poisson folyamat, inhomogén Poisson folyamat, a Poisson folyamat g enerálása. Sorbanállási rendszerek.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
3 darab beadandó házi feladat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
1 házi feladat egyszer pótolható a szorgalmi időszak végéig
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Karlin, S., Taylor, H. M.:Sztochasztikus folyamatok, Gondolat, 1985.
Monostory I.: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika.
Győrfi L.,Győri I., Pintér M.: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben, Műegyetemi Kiadó, 2003.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
32
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
36
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Orlovits Zsanett
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy adatlapja PDF-ben: