BMETE919205

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Algebrai csoportok
A tárgy angol címe: 
Algebraic Groups
A tárgy rövid címe: 
AlgebraiCsoport
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE911160
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Algebra 2.
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Rónyai Lajos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.10.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.11.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Absztrakt algebrai alapfogalmak (csoport, gyűrű és testelmélet, lineáris algebra).
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy felsőbbéves matematikus és doktorandusz hallgatóknak.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Algebrai geometriai alapfogalmak. Affin varietások algebrailag zárt test felett. Racionális függvények és leképezések, morfizmusok. Sima és szinguláris pontok, érintőtér. Varietások dimenziója.
Lineáris algebrai csoportok: Affin algebrai csoportok és Hopf-algberák. Lineáris reprezentációk, beágyzás a GL_n lineáris csoportba. Félig- egyszerű és unipotens csoportok. Diagonalizálható csoportok, algebrai tóruszok. Jordan-felbontás, Lie-Kolchin–tétel. Algebrai csoportok Lie- algebrája.
Homogén terek. Algebrai csoportok homogén terei. Zárt orbit tétel. Hányadoskonstrukció. Lang tétele véges testek feletti csoportok homogén
tereiről.
A struktúraelmélet elemei. Teljes varietások. Borel fixponttétele. Parabolikus részcsoportok, Borel -részcsoportok, Cartan-részcsoportok, maximális tóruszok.
Invariánselméleti alkalmazások. Geometriai módszerek az invariánselméletben, Luna és Vust tételei.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az órákon való részvétel, házi feladatok beadása.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga.
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint a vizsgák előtt.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A. Borel: Linear algebraic groups
J. Humphreys: Linear algebraic groups
T. Springer: Linear algebraic groups
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Szamuely Tamás
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Rényi Intézet
A tanszékvezető neve: 
Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: