BMETE929315

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Analízis szigorlati előkészítő informatikusoknak
A tárgy angol címe: 
Comprehensive Exam Preparatory in Analysis for Informatician
A tárgy rövid címe: 
AnalSzigElőkeszítő
2
0
0
a
Kredit: 
1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Fritz Józsefné Dr.
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.03.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.04.21.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy a VIK Informatikus hallgatóinak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Valós számsorozatok. Számsorozatok nagyságrendje. Végtelen numerikus sorok. Egyváltozós függvények: folytonosság, monotonitás, differenciálhányados, nevezetes határértékek, elemi függvények és inverzeik, középértéktételek, függvényvizsgálat, paraméteresen és
polárkoordinátákban adott függvények, Riemann integrálhatóság, határozatlan integrál, az integrálás technikája, az integrálszámítás alkalmazása, improprius integrál. Differenciálegyenletek: szétválasztható változójú, lineáris elsőrendű, ill. új változó bevezetése, iránymező, magasabbrendű lineáris állandó együtthatós de. és de.rendszerek. Függvénysorozatok és függvénysorok: egyenletesen konvergens függvénysorozatok és
függvénysorok tulajdonságai, hatványsorok, Taylor sor. Többváltozós függvények. Határérték, folytonosság, differenciálhatóság, iránymenti
derivált, láncszabály. Magasabbrendű parciális deriváltak és differenciálok. Szélsőérték. Kettős és hármasintegrál. Jacobi mátrix. Komplex függvénytan: komplex függvények folytonossága, regularitása. Harmonikus függvény, harmonikus társ. Leképezések, elemi függvények. Komplex vonalintegrál. Cauchy-Goursat integráltétel és következményei. Cauchy integrál-formulák. Reguláris függvények Taylor illetve Laurent sorai.

A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
28
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Fritz Józsefné Dr.
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: