BMETE92MM44

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Operátorelmélet
A tárgy angol címe: 
Operator Theory
A tárgy rövid címe: 
Operátorelmélet
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AM57
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Funkcionálanalízis 1
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE92AM40
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Funkcionálanalízis 1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Matolcsi Máté
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2021.04.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2021.05.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Hilbert terek, funkcionálanalízis alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc képzések kötelezően választható, ill. kötelező tantárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Banach-algebrák. Holomorf függvénykalkulus. Kommutatív Banach-algebrák Gelfand elmélete. C*-algebrák, kommutatív C*-algebrák. Folytonos függvénykalkulus. Normális operátorok spektráltétele. A spektráltétel szorzat alakja (bizonyítás nélkül). Izometriák, egyoldali eltolás operátora, Neumann–Wold-felbontás. Fredholm-operátorok, Fredholm-index. Toeplitz-operátorok. Nemkorlátos operátorok, önadjungált nemkorlátos operátorok spektráltétele.
Operátorfélcsoportok.

Banach algebras. Holomorphic function calculus. Gelfand theory of commutative Banach algebras. C* algebras, commutative C* algebras. Continuous function calculus. Spectral theory of normal operators. The product form of the spectral theorem (without proof). Isometries, shift-operators, Neumann–Wold decomposition. Fredholm operators, Fredholm index. Toeplitz operators. Unbounded linear operators, spectral theory of unbounded self-adjoint operators. Semigroups of operators.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Vizsgák előtt, az oktatóval egyeztetve.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
I. Gohberg, S. Goldberg and M.A. Kaashoek: Basic classes of linear operators. Birkhauser, Basel, 2003
J. Weidmann: Linear operators in Hilbert space. Springer, Berlin, 1980
M. Birman and M. Solomyak: Spectral theory of self-adjoint operators in Hilbert space. Leningrad, 1980
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Molnár Lajos
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Matolcsi Máté