BMETE93AM19

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Operációkutatás
A tárgy angol címe: 
Operations Research
A tárgy rövid címe: 
Operációkutatás
2
2
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AM37
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kalkulus2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM37
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
BevAlg2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Eisenberg-Nagy Marianna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebrai alapismeretek, többváltozós analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Bevezető; konvex halmazok, poliéder, politop, Krein-Milmann tétel
2. Szeparáció, Farkas lemma
3. Lineáris programozási feladat, bázis, bázis megoldás, optimális megoldás
4. Szimplex algoritmus
5. Kétfázisú szimplex algoritmus, degeneráció, indexválasztási szabályok
6. Módosított szimplex algoritmus
7. Érzékenység vizsgálat
8. Gyenge és erős dualitás tétel
9. Hálózati folyamfeladatok, algoritmusok
10. Hálózati szimplex algoritmus
11. Szállítási feladat, hozzárendelési feladat, Magyar módszer
12. Egészértékű programozás: korlátozás és szétválasztás módszere, dinamikus programozás, vágósíkos eljárások
13. Betekintés a játékelméletbe

Követelmények szorgalmi időszakban: 
előadások figyelemmel követése, részvétel az órákon, zárthelyik megírása, házi feladatok elkészítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
a félévközi zárthelyik a szorgalmi időszak utolsó hetében pótolhatók, a sikertelen vizsga iv jelleggel pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
számonkérések előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Temesi J., Varró D.: Operációkutatás, Akadémiai Kiadó, 2014. | Prékopa A.: Lineáris programozás, Bolyai, 1968.
Gáspár L., Temesi J.: Lineáris programozási gyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
Wayne L. Winston, Operációkutatás, Módszerek és alkalmazások, I-II. kötet, Aula, Budapest, 2003.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Eisenberg-Nagy Marianna
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy adatlapja PDF-ben: