BMETE93MX20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Optimalizálási modellek mérnököknek
A tárgy angol címe: 
Optimization Models for Engineers
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Eisenberg-Nagy Marianna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.03.25.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.04.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra és matematikai analízis (Mat A1-A2 vagy azzal ekvivalens tárgyak)
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bonyolultságelméleti bevezető
Szállítási feladat
Hálózati feladat (Maximális folyam – minimális vágás; minimális folyam) Többtermékes folyam feladat (Megoldási módszerek, visszavezetés) Lineáris programozás alapjai
LP feladatok geometriája (hipersík, félsík, támaszsík, csúcs, poliéder, politop, kúp) Farkas lemma, dualitás
Szimplex algoritmus, belsőpontos algoritmus váza
Szemidefinit optimalizálás (Dualitás elmélet, algoritmus, alkalmazások (polinom optimalizálás, 0-1 optimalizálás)) Kvadratikus programozás (Dualitás elmélet, algoritmusok)
Egészértékű programozás (Feladatok: hátizsák feladat, halmazfedés, halmazfelbontás, Algoritmusok: B&B, vágósíkos, dinamikus programozás)
Globális optimalizálás, elhelyezési problémák

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Algoritmus programozása(esetleg modellezés és előadás tartása)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Számonkérések előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Illés Tibor: Lineáris optimalizálás elmélete és módszerei; Gáspár-Temesi: Lineáris programozási gyakorlatok;
D.G. Luenberger, Y. Ye: Linear and Nonlinear Programming; E. de Klerk, K. Roos, T. Terlaky: Nemlineáris Optimalizálás;
E. de Klerk: Aspects of Semidefinite Programming; G.L. Nemhauser, L.A. Wolsey: Integer and Combinatorial Optimization
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Eisenberg-Nagy Marianna
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
Név: 
Dr. Gazdag-Tóth Boglárka
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
Név: 
Dr. Illés Tibor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy adatlapja PDF-ben: