BMETE95MM25

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Biostatisztika
A tárgy angol címe: 
Biostatistics
A tárgy rövid címe: 
Biostat
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Bolla Marianna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.04.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
BSc mathematics
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Alkalmazott matematikus szak pénzügymatematika szakirány tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1) Introduction to epidemiology. Classical epidemiological study designs.
2) Predictive models. Multivariate logistic regression.
3) Survival analysis.
4) Biases in epidemiological studies.
5) Examples, Case studies, usage of SAS software.

Magyarul:
1) Bevezetés az epidemiologiába. Klasszikus epidemiologiai esettanulmányok.
2) Előrejelzések, modellek. Többváltozós logisztikus regesszió.
3) Túlélés analízise.
4) Torzítások az epidemiologiai esetekben.
5) Példák, esettanulmányok, a SAS szoftver használata.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
tests and homeworks
Pótlási lehetőségek: 
according to the general rules of the University
Konzultációs lehetőségek: 
continuously
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
handouts, Kenneth J. Rothman: Epidemiology: An Introduction, Kenneth J. Rothman: Epidemiology: An Introduction,
David W. Hosmer, Stanley Lemeshow, Rodney X. Sturdivant: Applied Logistic Regression,
David W. Hosmer, Jr. and Stanley Lemeshow: Applied Survival Analysis: Regression Modeling of Time to Event Data
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
10
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
12
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Puhó Erzsébet PhD
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Aarhus University
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Department Of Clinical
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Epidemiology
A tanszékvezető neve: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy adatlapja PDF-ben: