BMETE95MM38

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Statisztikai konzultáció
A tárgy angol címe: 
Statistical Consulting
A tárgy rövid címe: 
StatisztikaiKonzultáció
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.03.13.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.03.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
basic statistical methods (including t-tests, ANOVA methods and simple linear regression).
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK matematikus képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Over the course of the 14-week semester, this course covers five main
topics including:
 
Review/preview of applied statistical methods (interspersed throughout the semester)
  • Effective interpersonal communication skills (roughly 2 weeks)
  • Effective presentation skills (interspersed throughout the semester)
  • Effective statistical consulting (roughly 5 weeks)
  • Effective technical writing skills (roughly 2 weeks)
Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok, projektfeladat megoldása és prezentálása
Pótlási lehetőségek: 
a TVSz rendelkezései szerint
Konzultációs lehetőségek: 
előre egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Cabrera, J. and McDougall, A., 2002, Statistical Consulting, Springer-Verlag: New York. Dalpiaz, D., 2019, Applied Statistics with R, downloaded on 8 March 2020 from: https://daviddalpiaz.github.io/appliedstats/applied_statistics.pdf
Derr, J., 2000, Statistical Consulting: A Guide to Effective Communication, Duxbury, Pacific Grove, CA.
Deutsch, R., 2002, “What sample size do I need?” Or, a biostatistical consultant’s role as an educator, JSM/Section on Teaching Statistics in Health Sciences Proceedings.
Hahn, G.J. and Doganaksoy, N., 2011, A Career in Statistics: Beyond the Numbers, Wiley: Hoboken, NJ.
Kirk, R.E., 1991, Statistical consulting in a university: Dealing with people and other challenges, American Statistician.
Marquardt, D.W., 1979, Statistical consulting in industry, American Statistician.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
50
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
15
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
15
Egyéb elfoglaltság: 
10
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
118
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Timothy O'Brien
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Loyola University Chicago / BME Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Simon Károly