BMETEAGBsMGE2E-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Geometria 2e
A tárgy angol címe: 
Geometry 2e
A tárgy rövid címe: 
Geometria2e
2
2
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Geometria 1e
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szabó Szilárd
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.05.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.05.15.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika BSc angol nyelvű képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Egybevágóságok: síkbeli és térbeli egybevágóságok osztályozása, mátrix reprezentáció, homogén koordináták, hasonlóságok osztályozása; Szabályos sokszögek és poliéderek: Euler-tétel, platóni és archimédeszi testek. Cauchy merevségi tétel; Kúpszeletek: Dandelin gömbök, excentircitás, kvadratikus alakok osztályozása; Bevezetés a projektív geometriába: axiómák, Desargues-tétel, Pappus-Pascal-tétel, perspektivitás és projektivitás; Felsőbb geometriai klasszikus tételek: Ceva és Menelaus tételek.

Isometries: planar and spatial classification, matrix representation, homogeneous coordinates, classification of similarities; Regular polygons and polyhedra: Euler theorem, Platonic and Archemedean solids, Cauchy rigidnes theorem; Conic sections: Dandelin spheares, excentricity, classification by quadratic forms; Introduction to projective geometry: axioms, Desargues theorem, Pappus-Pascal-theorem, perspectivity and projectivity; Classical Eucledean theorems from higher geometry: Ceva and Menelaus theorems.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Prezentáció és házi feladat vagy zh; Presentation and homework or midterm
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga; Oral exam
Pótlási lehetőségek: 
Ismétlő zh, ismétlő vizsga, Retake midterm, Retake exam
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Lecture note
G.Horváth, Á: Wonderful Geometry, Typotex 2015.
Coxeter, H.S.M: Non-Euclidean Geometry, The Univ. of Toronto Press, 1947.
Smith J. T.: Methods of Geometry , Wiley and Sons, Inc. 2000
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
32
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
8
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
14
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabó Szilárd
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra és Geometria Tanszék
Név: 
Dr. Csima Géza
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra és Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos