Kari Tanács 2017. szeptember 27.

Napirendi pontok: 
1. A Kar SZMSZ-e 1. sz. függelékének módosítása. A Kari Tanács bizottságainak tagjai.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Tanszékvezető helyettes megbízása az Algebra Tanszéken
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
3. Egyetemi docensi álláshely létesítése a Nukleáris Technika Tanszéken
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
4. Apáczai Csere János-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
5. Szent-Györgyi Albert-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
6. Professor Emeritus cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
7. Pedagógus Szolgálat Emlékérem adományozására
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
8. A Matematika BSc, a Matematikus MSc és az Alkalmazott matematikus MSc szakok tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, intézetigazgató, MI
9. Tájékoztató az Egyetem féléves kontrolling jelentéséről
Előterjesztő: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
10. Tájékoztató a felvételiről
Előterjesztő: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes