Kari Tanács 2017. november 15.

Napirendi pontok: 
1. Tiszteletbeli doktori cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
2. Magyar Érdemrend és osztályai valamint Magyar Érdemkereszt és osztályai kitüntetések adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
3. Eötvös József-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
4. A Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetés adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
5. Címzetes Egyetemi Tanári cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
6. Címzetes Egyetemi Docensi cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
7. Tanszékvezető-helyettes kinevezése a Differenciálegyenletek Tanszékre
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
8. Tanszékvezető-helyettes kinevezése az Atomfizika Tanszékre
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
9. Kognitív Záróvizsga Bizottságok
Előterjesztő: 
Dr. Lukács Ágnes, tanszékvezető
10. A Kari Tanulmányi Bizottság ügyrendje
Előterjesztő: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
11. Az Oktatási Bizottság ügyrendje
Előterjesztő: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
12. Tájékoztató a matematika Nulladik ZH-ról
Előadó: 
Dr. Nagy Katalin, igazgatóhelyettes, MI
13. Tájékoztató a Fizika BSc-re felvett hallgatók matematika ismeretfelmérőjéről
Előadó: 
Dr. Udvardi László, egyetemi docens, FI
14. Tájékoztató a Kari Nyílt Napról
Előadó: 
Lestyan Bence, HK elnök