Kari Tanács 2017. december 13.

Napirendi pontok: 
1. József Nádor Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
2. Az Egyetem Díszpolgára cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
3. Professzor Emeritus cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
4. Sztoczek József Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
5. Az Oktatói-Kutatói Pályázatokat Véleményező Bizottság ügyrendjének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
6. A Matematikus MSc szak specializáció nélküli mintatantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, intézetigazgató, MI
7. Tájékoztató a Kar gazdasági helyzetéről, az egyetemi kontrolling jelentésről valamint a következő évi költségvetési tervről
Előadó: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes