BMETE80SA09

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Alapelvi szimulátoros gyakorlat (PC2 szimulátor)
A tárgy angol címe: 
Simulation Excercise with PC2 Simulator
A tárgy rövid címe: 
AlapelviSzimulátorosGyakorlat
0
0
4
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.10.25.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A PC2 alapelvi szimulátor elsősorban nyomottvizes atomerőművek működésének általános alapelvi oktatására, nem pedig egy konkrét atomerőmű-típus működésének szimulálására szolgál. 
A nyomott vizes atomerőművek primer körére jellemző általános folyamatokat és konstrukciós elveket a VVER-440 típusú atomerőmű példáján keresztül mutatja be. A PC2 szimulációs modelljébe a fő primerköri berendezések és szabályozó rendszerek tartoznak.
A gyakorlat során a hallgatók megismerik a fő primerköri berendezések működését, egymásra hatását, illetve a fontosabb szabályozó folyamatokat. 
Mérési gyakorlat témái:
- Reaktor önszabályozó képességének vizsgálata teljesítmény-változtatáskor
- Teljesítményváltozás különböző reaktivitás-tényezők esetén.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
A laborok 100%-án való részvétel, zárthelyi dolgozat és mérési jegyzőkönyv.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
Az eredménytelen zárthelyi pótmérésen ismételhető. A mérési gyakorlat egy alkalommal pótolható.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
4
Félévközi felkészülés órákra: 
3
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
11
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
34
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs