Kari Tanács 2020. november 4.

Az ülés a járványhelyzetre tekintettel Microsoft Teams video konferencia keretében zajlik.

Az ülés videofelvétele

Napirendi pontok: 
1. Kari Bizottságok elnökei és tagjai
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
2. Az Alkalmazott matematikus MSc képzés szakfelelőse
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
3. A Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetés adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
4. Professor Emeritus cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
5. Címzetes Egyetemi Tanári és Címzetes Egyetemi Docensi címek adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
6. A Kar Kiváló Oktatója cím adományozása
Előterjesztő: 
Gerner Alexandra, Hallgatói Képviselet, elnök
7. A kari SZMSZ 2. függelékének módosítása. Kitüntetések szabályzata
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán