Kari Tanács 2020. december 9.

Az ülés a járványhelyzetre tekintettel Microsoft Teams video konferencia keretében zajlik.

Az ülés videofelvétele

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató a 2020. évi TDK-ról
Előadó: 
Dr. Virosztek Attila, elnök, TDK Bizottság
2. Egyetemi docensek kinevezése
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
3. Magyar Érdemrend és fokozatai kitüntetések adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
4. Az Egyetem Díszpogára cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
5. Tiszteletbeli Doktor cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
6. A Kar Kiváló Hallgatója cím adományozása
Előterjesztő: 
Gerner Alexandra, Hallgatói Képviselet, elnök
7. A Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc szak tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Babarczy Anna, tanszékvezető
8. A Nukleáris Technikai Intézet SZMSZ-ének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, igazgató
9. Tájékoztató a matematika nulladik zh-ról
Előadó: 
Dr. Nagy Katalin, igazgató-helyettes, MI
10. Tájékoztató a felvételiról
Előadó: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes