Kari Tanács 2021. január 6.

Az ülés a járványhelyzetre tekintettel Microsoft Teams video konferencia keretében zajlik.

Az ülés videofelvétele

Napirendi pontok: 
1. Az Analízis Tanszék tanszékvezetőjének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. G. Horváth Ákos, igazgató, MI
2. Tiszteletbeli Doktori cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
3. Egyetemi docensi álláshelyek létesítése
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
4. Kari Publikációs Ösztöndíj adományozása
Előterjesztő: 
Gerner Alexandra, elnök, HK
5. A Nukleáris Technikai Intézet SZMSZ-ének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, igazgató, NTI
6. Tájékoztató a matematika nulladik zárthelyiről
Előterjesztő: 
Dr. Nagy Katalin, igazgatóhelyettes, MI
7. Egyebek