BMETE11AX56

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika 2M
A tárgy angol címe: 
Physics 2M
A tárgy rövid címe: 
Fizika2M
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizka 1M
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE11AX55
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Papp Zsolt József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.06.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.06.18.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Műszaki menedzser BSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hétköznapokban és a különböző mérnöki alkalmazásokban gyakran használt elektronikus és optikai eszközök alapját képező fizikai modellek megismerése.

1. Matematikai alapok (gradiens, divergencia, rotáció, stb.)
2. Elektrosztatika 1. (Coulomb-törvény, elektromos tér, töltött részecskék mozgása elektromos térben, elektrosztatikus eszközök, stb.)
3. Elektrosztatika 2. (elektromos potenciál, elektrosztatikus energia, csúcshatás, stb.)
4. Elektrosztatika 3. (kapacitás, kondenzátorok, dielektrikumok, stb.)
5. Mágneses tér (Lorentz-erő, sebességszűrő, tömegspektrométer, ciklotron, stb. )
6. Egyenáram (Ohm-törvény, áramsűrűség, vezetőképesség, stb.)
7. Egyenáramú körök (Kirchhoff-törvények, Wheaston-híd, stb.)
8. Áram mágneses tere (Biot-Savart-törvény, Amper-törvény, stb.)
9. Indukció (Faraday-törvény, mágneses mező energiája, indukciós fék stb.)
10. Váltóáram, váltófeszültség (impedancia, átlagteljesítmény, rezonancia, stb.)
11.Maxwell-egyenletek rendszere (határfeltételek, elektromágneses hullámok, stb.)
12. Geometriai optika (leképezések, egyszerűbb optikai eszközök, stb.)
13. Hullámoptika (polarizáció, interferencia, diffrakció, optikai eszközök felbontása, stb.)
14. Alkalmazási lehetőségek (3D mozi, LDV, holográfia, alternatív energia, stb.)

Introduction to electrostatics, electrodynamics, optics and applications.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi megírása, 70%-os részvétel az előadáson
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
26
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Papp Zsolt József
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András