BMETE11AX57

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fejezetek a modern fizikából
A tárgy angol címe: 
Chapters of Modern Physics
A tárgy rövid címe: 
FejezetekAModernFizikából
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AX55
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika 1M
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AX56
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika 2M
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Papp Zsolt József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.06.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.06.18.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Műszaki menedzser BSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A modern fizika modelljeinek ismerete és az azok alapján működő néhány eszköz működési elvének megértése. Introduction to some models of modern physics and its everyday applications.

1. Elektromágneses hullámok és alkalmazások. (Energia, energia-sűrűség, távolság, elmozdulás és sebesség mérése, kommunikáció)
2. A speciális relativitás elmélete 1. (Michelson-interferométeres mérések, éter, stb.)
3. A speciális relativitás elmélete 2. (relativisztikus energia, tömeg és impulzus, részecs-kegyorsítók, stb.)
4. Kvantummechanika 1. (Kísérleti előzmények, "fekete-e az abszolút fekete test?", stb.)
5. Kvantummechanika 2. (Elméleti alapok, "miért sárga a sárgarépa?", stb. )
6. Kvantummechanika 3. (Alagúteffektus, alagút mikroszkóp, félvezető eszközök, stb.)
7. Lézerek (elmélet, alkalmazások, stb.)
8. Holográfia (3D alakmérés, digitális helográfia, rtg holográfia, stb.)
9. Nagypontosságú mérések (atomóra, mézer, lézer-fésű, gravitációs hullámok, atomi standardok, stb.)
10. Kozmológia alapfokon (naprendszer, galaxisunk, univerzum, fekete lyukak, stb.)
11. Radioaktivitás (jelenségek, az anyag szerkezete, stb.)
12. Magfizika alapfokon (Atom-erőművek, atom-bomba, hidrogén-bomba)
13. Nukleáris fizika a gyógyászatban (CT, NMR, PET-CT, stb.)
14. Fizikai modellek és a "világ" (fizikai modellek alkalmazása, káosz, QKD, stb.)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi megírása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
26
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Papp Zsolt József
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András