BMETE11MF01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása
A tárgy angol címe: 
Computer Solution of Technical and Physical Problems
A tárgy rövid címe: 
MűszFizProblMo
0
0
2
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Varga Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A fizikus MSc kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy keretében a félév során a Fizika alapképzési (BSC) szakon megszerezhető számítástechnikai és fizikai ismeretekre építve a műszaki és fizikai alkalmazások különbözı területeinek néhány alapvető modelljét vizsgáljuk meg (többek között: egy- és többtest problémák, Poisson
egyenlet, folyadékáramlás, lemezkihajlás, hővezetés, hullámegyenlet, Schrödinger egyenlet), amelyeket közönséges- illetve parciális differenciál-egyenletek írnak le. Ennek során minden témában elkészítjük a problémát megoldó számítógépes programot. A számítógépes implementáció során nemcsak a modellek fizikai tartalmát elemezzük, hanem a szükséges numerikus módszereket is. A programozás szoftver
eszköze a MATLAB programozási nyelv. Az előadást kiegészíti a félév elején tartott nem kötelezı négyórás tanfolyam a MATLAB
használatáról.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Stoyan Gisbert, Takó Galina: Mumerikus módszerek I-III. (ELTE-TypoTEX, Budapest, 1995.);
MATLAB documentation set 2008.; G.D. Smith: Numerical Solution of Partial Differential Equations, 1979;
David S. Burnett: Finite Element Analysis, 1988; K. H. Huebner, E. A. Thorton, T G. Byrom, FEM for engineers, 1995;
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
18
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Varga Gábor
Beosztás: 
egytemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: