BMETE11MF09

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szakmai gyakorlat KF
A tárgy angol címe: 
Professional Practice
A tárgy rövid címe: 
SzakmaiGyakKF
0
0
0
a
Kredit: 
1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Virosztek Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat diplomatéma vezetıjük irányításáva l.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kutatási feladatok végzése
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
0
Ellenőrző adat: 
30
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: