BMETE11MF12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban
A tárgy angol címe: 
Group Theory in Solid State Research
A tárgy rövid címe: 
CsopelmSziltestKut
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kézsmárki István
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elemi csoportelmélet
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A fizikus MSc kötelezően válaszható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Alapismeretek: szimmetria pontcsoportok, véges csoportokra vonatkozó fontosabb tételek, reprezentációk, karaktertáblák. Rezgési spektroszkópia: kiválasztási szabályok, direktszorzat-reprezentációk, faktorcsoport. Elektronátmenetek: kristálytér-felhasadás, SO(3) és SU(2) csoportok, korrelációs diagramok, kristály kettőscsoportok. Kristályrácsok szimmetriája: tércsoportok, krisztallográfiai nomenklatúra, International Tables of Crystallography. Elektronállapotok kristályokban: tércsoport ábrázolásai, kompatibilitási szabályok.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
G. Burns, Introduction to Group Theory with Applications (Academic, 1977)
Wigner Jenő, Csoportelméleti módszer a kvantummechanikában (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979)
L. D. Landau – E. M. Lifsic: Elméleti fizika III: Kvantummechanika (Tankönyvkiadó, 1978); V: Statisztikus fiz. I. (1981)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kriza György
Beosztás: 
tudománzos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: