BMETE11MF31

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Optikai spektroszkópia szeminárium 2
A tárgy angol címe: 
Seminar on optical spectroscopy 2
0
2
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AF05
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzilFizAl
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF00
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KvantMech
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE15AF07
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
ElmFiz2
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE12AF01
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Optika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kézsmárki István
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2012.11.12.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.11.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika, kvantummechanika, optika, szilárdtestfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kutatófizikus és alkalmazott fizikus szakon szabadon választható, ajánlott doktorandusz hallgatóknak is
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A szeminárium célja, hogy a szilárdtestfizika, biofizika és nanofizika területén spektroszkópiai módszerekkel elért legújabb eredmények feldolgozásán keresztül megismertesse a hallgatókat a főbb kutatási trendekkel és az alkalmazott kísérleti technikák alapjaiv al és fejlődésével. Bár
a témák feldolgozásánál előnyt jelent az Optikai spektroszkópia (BMETE11MF16) tárgy mint előismeret, a szeminárium egy bevezető előadással kezdődik, mely ismerteti az optikai spektroszkópia alapjait.

Az alapozó előadást követően a szeminárium két részből áll. Az első részben egy hallgató a kijelölt területen közelmúltban megjelent cikkek (esetleg könyvfejezetek) feldolgozásával bemutatja a kutatás kérdéskörét, az elért eredményeket és értelmezésüket. Ezt követő en egy másik hallgató irodalmi forrásokra támaszkodva részletesen bemutatja az alkalmazott kísérleti technikákat. A szeminárium a bemutatott eredmények é s kísérleti módszerek diszkussziójával zárul. A két hallgató közösen, egymást segítve dolgozza fel az irodalmat. A félév során minden hallgató egyszer az új kutatási eredmények, egyszer a metodika részből készül fel a szemináriumra.

Lehetséges témakörök: korrelált anyagok, mágneses anyagok spektroszkópiai vizsgálata, nanoszerkezetek spektroszkópiája, biológiai rendszerek spektroszkópiája; polarizációs, időfelbontásos és nem lineáris spektroszkópia, mikrospektroszkópia; fotonikus kristályok, metaanyagok, ...

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 előadás tartása a megjelölt kutatási terület eredményeiről, 1 előadás egy másik megadott terület kísérleti metodikájáról
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Physical Review Letters, Physical Review B, Science, Nature, Nature Physics, Applied Physics Letters, …
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
16
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kézsmárki István
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: