BMETE11MF38

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kémiai módszerek a nanotechnológiában
A tárgy angol címe: 
Chemistry in Nanotechnology
A tárgy rövid címe: 
KémiaiMódszerekANanotechnológiában
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lagzi István László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc kötelezően választható tárgya (nanotechnológia és anyagtudomány specializáció)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

(1) A kolloidkémia alapjai, szuszpenziók, emulziók. Szolok, gélek és polimerek. (2) Tájékozódás nano- és mikroskálán (mérési technikák): TEM, SEM, cyroTEM, AFM, DLS, UV-VIS, stb. (3) Nanorécsecskék szintézise. Kémiai, fizikai és biológiai módszerek (részecskék előállítása reduktív módszerekkel). A nanorészecskék kémiai stabilizálása. (4) Nanorészecskék méret és alak szerinti csoportosítása (gömb, rúd, kocka, oktaéder, stb.). Mono- és polidiszperzitás. (5) Nanorészecskék tisztítása és alak szerinti szétválasztása (centrifugálás, gélelektroforézis, kromatográfiás módszerek, stb). (6) Nanorészecskék stabilizálása. Részecskék közötti kölcsönhatások vizsgálata (elektrosztatikus, van der Waals és sztérikus kölcsönhatások) és ezek felhasználása kolloid részecskék stabilizálására folyadékokban. (7) Nanostruktúrált anyagok tulajdonságai és csoportosításuk. (8) Nanorészecskék speciális tulajdonságai (optikai, elektromos, mágneses, fizikai és kémiai). (9) Nanorécsecskék felhasználása a kémiában (heterogén katalízis, napelemek, stb). (10) Nanorészecskék felhasználása az orvostudományban (szabályozott és célzott hatóanyag leadás, tumorellenes szerek, nanorészecskék felhasználása az orvosi diagnosztikában és képalkotásban).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
     
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vagy írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
     
     
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lagzi István László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: