BMETE11MF43

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mágneses rezonancia
A tárgy angol címe: 
Magnetic Resonance
A tárgy rövid címe: 
MágnesesRezonancia
2
1
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF25
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Eldin1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF27
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantum1
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AF05
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzilFizAlap
Kizáró tantárgyak: 
BMETE13MF04
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fehér Titusz
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
elektrodinamika, kvantummechanika, statisztikus fizika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja a mágneses rezonancia alapjainak megismertetése a fizikushallgatókkal, a fő hangsúlyt a magmágneses rezonancia spektroszkópiára helyezve.Elmélet: Mágneses rezonancia alapjai, fajtái és módszerei. Bloch-egyenletek. Spinrelaxáció. Bloch-egyenletek megoldása kis gerjesztésre, Kramers-Kronig-reláció. Impulzusmódszerek, free induction decay, spinechó, relaxációs idők mérése. A mágneses rezonancia atomi elmélete. Dipólus-dipólus kölcsönhatás. Magic angle spinning. Hiperfinom kölcsönhatások: kémiai eltolódás, Knight-eltolódás. Mágneses rezonanciás képalkotás alapjai.Gyakorlat: Mérési gyakorlat, adatfeldolgozás és -modellezés.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Mérési gyakorlat, annak feldolgozása és házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A kurzushoz segédanyagokat biztosítunk nyomtatott vagy elektronikus formában.
Charles P. Slichter: Principles of Magnetic Resonance (Springer).
     
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fehér Titusz
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: