BMETE11MF57

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mágnesség elmélete
A tárgy angol címe: 
Theory of Magnetism
A tárgy rövid címe: 
MágnességElmélete
2
1
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11MF55
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ModernSzilfiz
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Virosztek Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.06.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
quantum mechanics, statistical physics, solid state physics
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Landau levels and the basics of the quantized Hall effect. Magnetism of extended electron states, magnetism of atoms and ions. The magnetite. Direct exchange, kinetic exchange. Mott transition, Mott insulators. The Heisenberg model as the low energy effective Hamiltonian of the half filled large U Hubbard model. Heisenberg magnets, the mean field, and spin wave theory of magnetic ordering.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
attendance of the lectures
Követelmények vizsgaidőszakban: 
oral exam
Pótlási lehetőségek: 
according to the code of study
Konzultációs lehetőségek: 
by appointment
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Patrik Fazekas: Lecture notes on electron correlation and magnetism, World, Singapore, 1999
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
29
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
79
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Virosztek Attila
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András